ร่วมค้นหาอนาคตใหม่ไปด้วยกัน!

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ เพื่อค้นหาตัวตนของตนเอง ผ่าน 20 คณะและวิทยาลัยที่น้องๆ ใฝ่ฝัน.. ผ่านกิจกรรมมากมายที่รอน้องๆ อยู่!

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มาแล้วจะได้อะไร?

ได้รับความรู้จากรุ่นพี่ตัวจริง และอาจารย์ที่จะแนะแนว เผยความลับของแต่ละสาขาวิชาให้ได้ทราบกัน.. รวมทั้งมิตรภาพและของที่ระลึกกลับบ้านไปเลย

วันและสถานที่จัดกิจกรรม

10-11 พฤศจิกายนนี้
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

PARTNER

EVENT POP

OFFICIAL MAIN SPONSOR

CampHub.in.th

OFFICIAL MEDIA PARTNER

Admission Premium

OFFICIAL MEDIA PARTNER

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Srinakharinwirot University

พี่ มศว พาน้องสอบ

fb.com/seniorswu

คณะและวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

16 คณะ 4 วิทยาลัยที่คุณต้องทำความรู้จัก.. แล้วมาพบกันนะ!