เครื่องเล่นทั้ง 20 ชนิด
พร้อมเปิดบริการให้น้องๆ เข้าร่วมสนุกแล้ว !

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ เพื่อค้นหาตัวตนของตนเอง ผ่าน 20 คณะและวิทยาลัยที่น้องๆ ใฝ่ฝัน.. ผ่านกิจกรรมมากมายที่รอน้องๆ อยู่!

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มาแล้วจะได้อะไร?

ได้รับความรู้จากรุ่นพี่ตัวจริง และอาจารย์ที่จะแนะแนว เผยความลับของแต่ละสาขาวิชาให้ได้ทราบกัน.. รวมทั้งมิตรภาพและของที่ระลึกกลับบ้านไปเลย

วันและสถานที่จัดกิจกรรม

7 - 8 พฤศจิกายนนี้
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

   ติดตามข้อมูลผ่านทาง Facebook Page     ติดตามทาง @swuopenhouse

 

ภาพบรรยายกาศในปีที่ผ่านมา

 

ตารางการถ่ายทอดสดกิจกรรม #SWUOPH2020

คณะและวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

16 คณะ 4 วิทยาลัยที่คุณต้องทำความรู้จัก.. แล้วมาพบกันนะ!