ร่วมค้นหาอนาคตใหม่ไปด้วยกัน!

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ เพื่อค้นหาตัวตนของตนเอง ผ่าน 18 คณะและวิทยาลัยที่น้องๆ ใฝ่ฝัน.. ผ่านกิจกรรมมากมายที่รอน้องๆ อยู่! // รอติดตามรายละเอียดอย่างเป็นทางการได้ เร็วๆ นี้

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มาแล้วจะได้อะไร?

ได้รับความรู้จากรุ่นพี่ตัวจริง และอาจารย์ที่จะแนะแนว เผยความลับของแต่ละสาขาวิชาให้ได้ทราบกัน.. รวมทั้งมิตรภาพและของที่ระลึกกลับบ้านไปเลย

วันและสถานที่จัดกิจกรรม

10-11 พฤศจิกายนนี้
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

PARTNER

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Srinakharinwirot University
พี่ มศว พาน้องสอบ

พี่ มศว พาน้องสอบ

fb.com/seniorswu

คณะในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

15 คณะ 3 วิทยาลัยที่คุณต้องทำความรู้จัก.. แล้วมาพบกันนะ!