ตารางการถ่ายทอดสดกิจกรรม #SWUOPH2020

ช่องทางการรับชม

ตารางการถ่ายทอดสดกิจกรรมจากเวทีกลาง
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563

ตารางการถ่ายทอดสดกิจกรรมจากเวทีกลาง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

ตารางการถ่ายทอดสดกิจกรรมภาคสนาม
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563

ตารางการถ่ายทอดสดกิจกรรมภาคสนาม
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563