College of Bhodivijalaya

จบแล้วทำอะไร?

 • สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม
  • โอกาสในการเป็นครูชาวไทยภูเขาด้วยการศึกษาต่อ ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
  • นักพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน ในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น / หน่วยงานราชการ
  • นักจัดการภูมิสังคมโดยใช้เทคโนลยีสารสนเทศ
  • มัคคุเทศก์/นักจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
  • ประกอบอาชีพอิสระเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม
  • โอกาสในการเป็นครูชาวไทยภูเขาด้วยการศึกษาต่อ ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
  • นักจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของหน่วยงานเอกชน
  • นักพัฒนาชุมชนด้านวัฒนธรรมแบบยั่งยืน ใน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานราชการ
  • นักจัดการวัฒนธรรมสารสนเทศ
  • ประกอบอาชีพอิสระเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Categories: SWU's Faculty

พี่ มศว พาน้องสอบ

ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

0 Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น